TUT4IND Širenje ideje

me

30/09/2021

24. aprila 2021. održan je događaj sa ciljem širenja svesti o TUT4IND projektu, pod nazivom "Promocija inkluzije u visokom obrazovanju". project, entitled

Ovaj događaj podrazumevao je nekoliko održanih prezentacija koje su imale za cilj promociju inkluzije ljudi sa intelektualnim poteškoćama u visoko obrazovanje. Prezentacije su održali dr David Rodrigues, iz udruženja Pró-Inclusão; dr Miguel Corbí, profesor na Univerzitetu u Burgosu i koordinator TUT4IND projekta; Evangelina Bonifácio, koordinatorka TUT4IND projekta na Politehničkom institutu u Braganci; dr Cristiana Madureira, profesorka na Univerzitetu Trâs-os-Montes e Alto Douro, i dr Celmira Macedo, profesorka na Katoličkom Univerzitetu iz Brage. 

Ovaj događaj imao je veoma dobar odziv od strane učesnika. 

 

Multiplier Event