Een manifest om de rechten van personen met een beperking te verdedigen

ubuteincluye

11/06/2021

De Internationale Dag van personen met een handicap wordt gevierd op 3 december. 

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van personen met een handicap hebben studenten met een verstandelijke beperking aan de universiteit van Burgos - in het kader van een project dat wordt gefinancierd door ONCE, in het kader van het operationeel programma voor jeugdwerkgelegenheid 2014-2020, medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds - een manifest opgesteld om dit epos te vieren.  

Onder het motto "Van de universiteit naar de wereld" verklaren de studenten van de "Expert Course in competences for inclusion and independent living" onder leiding van de professoren Raquel de la Fuente Anuncibay en José Luis Cuesta dat "Internationale dagen dagen zijn om te gedenken en te beweren dat het niet goed gaat" en om hun rechten op te eisen. "De rechten waar wij om vragen staan in de wetten en in het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap", wijzen zij erop. 

In het academiejaar 2020/21 wordt in de Faculteit Onderwijs de 4e editie van het project uitgevoerd, door de realisatie van de Expert Course in Competences for Inclusion and Independent Living, waaraan 15 jongeren met een verstandelijke beperking deelnemen.  

De mensen met een verstandelijke beperking die aan de UBU zijn opgeleid, hebben deze dag gebruikt om hun eisen te presenteren en, hoewel zij erop wijzen dat alle rechten zeer belangrijk zijn, hebben zij bij deze gelegenheid vier essentiële rechten uitgekozen: het recht op gelijkheid en non-discriminatie, onderwijs, privacy en werk. 

In het manifest benadrukken zij hun zorg voor het recht op gelijkheid en non-discriminatie, waarbij zij eraan herinneren dat alle mensen gelijk zijn voor de wet, dat niemand hen mag discrimineren omdat zij anders zijn en dat de zaken moeten worden aangepast zodat zij dezelfde kansen krijgen. 

Zij moeten de informatie begrijpen en vragen dat wij hen goed behandelen als volwassenen, zij willen leren, meer cultuur hebben, onafhankelijker en zelfstandiger zijn, hun gevoel van eigenwaarde verbeteren en beter functioneren in de maatschappij. 

Zij vragen ook dat het onderwijs aan elke persoon wordt aangepast, zij herinneren eraan dat zij speciale steun nodig hebben en scholen en opleidingscentra op veilige plaatsen zonder pesterijen. 

Zij leggen ook de nadruk op privacy in het recht op hun gegevens en hun leven, dat zij niet bespioneerd worden; en zij verdedigen privacy en hun recht om te werken om beter te leven, van niemand afhankelijk te zijn en te laten zien wat zij kunnen. "Mensen met een verstandelijke handicap hebben minder kansen om te werken, en daarom vragen wij om meer steun en aangepaste banen". 

"Opeisen - zo redeneren zij - betekent onze rechten opeisen" en tenslotte beweren zij dat de rechten waar zij om vragen in de wetten en in het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap staan.