Tweede TUT4IND Multiplier Event

28/02/2022

Op 25 november 2021 werd het tweede multi-stakeholder evenement gehouden om meer bekendheid te geven aan het TUT4IND project, getiteld "Transforming Universities into an Inclusive Environment for People with Intellectual Disabilities". Het doel van het evenement, georganiseerd door hogeschool UCLL, België, was het project voor te stellen, te informeren over de vooruitgang in de ontwikkeling van de cursus die docenten hoger onderwijs opleidt in kennis en vaardigheden voor de inclusie van studenten met verstandelijke beperkingen, en de aanwezigen te introduceren in het domein van inclusie van studenten met verstandelijke beperkingen in het hoger onderwijs. 

Door de COVID)19 pandemie ging het evenement online door en namen 144 personen deel, die een zeer goede beoordeling van het evenement gaven. Drie presentaties werden gegeven door Hannah Boonen (Professional Development Strengthening Competencies to Teach All Learners in an Inclusive Learning Environment), kernonderzoeker aan het expertisecentrum Inclusive Society van UCLL; Inge Ranschaert en Mieke Meire (Individual Adapted Curriculum), beiden pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen; en Jo Daems (People with intellectual disabilities in adult education, achievable?), onderzoeker aan het Mobilab van hogeschool Thomas More. Deze presentaties zijn te bekijken via het YouTube-kanaal van het project.

In afwachting van de evolutie van de COVID-19 pandemie, zijn er nog twee face-to-face disseminatie-evenementen gepland in Urbino (Italië) en Belgrado (Servië) in juli. Alle informatie zal beschikbaar zijn op de projectwebsite (www.tut4ind.eu).