TUT4IND-project finalist bij de Ster van Europa

Team

11/06/2021

De prijs heeft tot doel bekendheid te geven aan projecten, personen of organisaties die zich op voortreffelijke wijze inzetten voor het welzijn en de ontwikkeling van heel Europa.

Het Europese project "Opleiding van universiteitsdocenten voor de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking" (TUT4IND), dat wordt gecoördineerd door de universiteit van Burgos, is gekozen als een van de vijf finalisten van de wedstrijd "Star of Europe". Deze jaarlijkse wedstrijd, die in België wordt gehouden, is bedoeld om bekendheid te geven aan projecten, personen of organisaties die voortreffelijk werk verrichten ten behoeve van het welzijn en de ontwikkeling van heel Europa.

De educatieve inclusie in de universitaire omgeving en de ontwikkeling van de nodige instrumenten die de competenties van professionals in het hoger onderwijs bevorderen, om zich aan te passen aan de noden van mensen met een verstandelijke beperking, is het doel van dit project dat geïntegreerd wordt door een breed internationaal multidisciplinair team van professionals, waaronder Europese universiteiten en specifieke entiteiten van socio-educatieve inclusie.

Het doel van TUT4IND is het bevorderen van de totstandkoming van hoger onderwijs dat openstaat voor deelname van mensen met een verstandelijke beperking en bijdragen aan de opbouw van op integratie gerichte hoger-onderwijsstelsels door de ontwikkeling van een specifiek programma waarin vaardigheden en competenties de basis van het leren zullen vormen.

Bovendien bevordert dit project de deelname van mensen met verstandelijke beperkingen aan reguliere cursussen aan instellingen voor hoger onderwijs, die momenteel in veel Europese landen beperkt is, waardoor hun mogelijkheden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt worden geopend.

Het project loopt af in augustus 2022 en de opleiding zal vanaf die datum gratis beschikbaar zijn voor belangstellenden.