Branislav B
Branislav B. Brojčin

Leraar buitengewoon onderwijs. Hij is gewoon hoogleraar inclusief onderwijs en methodologie in de Servische taal voor kinderen met een verstandelijke beperking aan het FASPER van de Universiteit van Belgrado.

Nenad Glumbić
Nenad Glumbić

Nenad Glumbić is hoogleraar aan de Universiteit van Belgrado - Faculteit voor buitengewoon onderwijs en revalidatie. Hij is de auteur van meer dan 300 papers en vijf boeken. Onderzoeksgebieden: autisme spectrum stoornis, verstandelijke beperkingen.

Sunčica Petrović
Sunčica Petrović

Oprichtster en algemeen directeur van de stichting. Zij heeft een graad in Management, en naast de dagelijkse gang van zaken, is zij in de stichting verantwoordelijk voor internationale samenwerking en het beheer van Europese projecten. Suncica heeft bijgedragen aan het ontwerpen en schrijven van nationale projecten voor Servisch autisme.

Vesna Petrović
Vesna Petrović

Is onderzoeksmedewerker van de stichting Duizend wensen en voorzitter van de raad van bestuur van de Servische vereniging voor autisme. Zij neemt deel aan de opstelling van wetgeving en werkt dagelijks samen met ministeries en relevante staatsinstellingen. Zij is door Handicap International gecertificeerd als trainer voor sociale diensten voor Zuidoost-Europa.