PROJEKAT

Glavni cilj projekta je da obuči univerzitetske predavače da unaprede svoje veštine kako bi prilagodili svoje učionice potrebama osoba sa intelektualnim poteškoćama i kako da rade na promociji inkluzije ove grupe u visoko obrazovanje. Kako bismo ovo uspeli, napravićemo razne materijale i alate koje ćemo testirati kroz pilot kurs koji je namenjen univerzitetskim predavačima iz raznih zemalja. 

 Image removed.  Cilj 1

Kreirati savremen kurs obuke za osposobljavanje predavača da integrišu studente sa intelektualnim poteškoćama u evropske univerzitete. 

 Image removed.  Cilj 2

Kreirati virtuelno okruženje za učenje za obuku univerzitetskih profesora za integraciju studenata sa intelektualnim poteškoćama. 

 

Multiplier događaji

Projektni dokumenti

Umrežavanje