Time Line

 • 29/06/2022

  4th Unaprediti veštine predavača da integrišu studente sa intelektualnim poteškoćama u visoko obrazovanje

  Vodeća organizacija: Fondacija hiljadu želja (Srbija)

   

 • 17/05/2022

  3rd Unaprediti veštine predavača da integrišu studente sa intelektualnim poteškoćama u visoko obrazovanje

  Vodeća organizacija: Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo (Italija)

 • 25/11/2021

  2º Transformisati univerzitete u inkluzivno okruženje za osobe sa intelektualnim poteškoćama

  Vodeća organizacija: UC LIMBURG (Belgija)

   

 • 21/04/2021

  1st Transformisati univerzitete u inkluzivno okruženje za osobe sa intelektualnim poteškoćama

  Vodeća organizacija: FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS (Španija)