ERASMUS DAYS i UBU ističu važnost inkluzije

N

01/10/2021

Tri dana širenja priče o inkluziji i projektima Euroddip-e, Fordysvar i Tut4ind.

94.5% studenata nije znalo da ovi projekti postoje. 

Povodom obeležavanja ERASMUS DANA, a okupljeni sa ciljem širenja priče o evropskim projektima i aktivnostima koje finansira SEPIE, koordinatori projekataEURODDIP-e, FORDYSVAR i TUT4IND predstavili su studentima smernice, napredak i ciljeve koje ovi projekti treba da ostvare. 

Obrazovna inkluzija je zajednički imenilac sva ova tri projekta kojima koordiniše Fakultet za edukaciju pri Univerzitetu u Burgosu. 

Predavanja su održana kroz pokazne filmove za svaki od projekata, a koji su prikazani različitim katedrama: za pedagogiju, rano obrazovanje dece, primarno obrazovanje i pedagoško/didaktičkoj katedri. 

Informacije i materijali mogu da se pregledaju i preuzmu na:  EURODDIP-eFORDYSVAR i TUT4IND.

Učesnicima su pruženi odgovori na pitanja na licu mesta. 

Nakon događaja. bilo je moguće utvrditi na koji način ova vrsta projekata, uprkos velikom uticaju koji ostvaruju, i dalje ostaju nepoznati većini studenata (94.5%). Većina studenata ih vidi kao zanimljive i rado bi pratila njihov razvoj (83%). 

Zadovoljstvo studenata prema temi, trajanju, objašnjenju, organizaciji i zainteresovanosti za svaki od projekata je na najvišem nivou- između "zadovoljni" i "veoma zadovoljni". 

Materijal koji je nastao ovom prilikom nalazi se na Youtube kanalu Univerziteta u Burgosu.The material produced on the occasion of these dissemination days is 

Saznajte više.